Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

JUDr. PAVEL SMUTNÝ

Společník a advokát

„Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.“

  • Specializace
    mezinárodní investiční vztahy, občanské právo, obchodní právo
  • Kontakty
    e-mail: smutny@akccs.cz

Odbornost

Pavel Smutný se ve své praxi zaměřuje zejména na mezinárodní investiční vztahy a obchodní právo. Není jen advokátem, ale také presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a presidentem nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND a rovněž členem několika dalších mezinárodních obchodních komor. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval studijní stáž na pařížské Sorbonně. V minulosti rovněž působil jako externí expert v programu OECD - Nové demokracie. 

Nejzajímavější případy

Kubiceho zpráva. Začátek velmi neblahého prorůstání policejních metod do politiky a zásah do svobodné volby občanů. Už tehdy se ukázala nebezpečnost této metody, bezbrannost demokratických politiků a silná možnost manipulace s veřejným míněním. Tyto metody dosud kvetou a patří k jedné z nejzásadnějších chorob demokratické společnosti.

Izraelské investice v České republice, podpora českého exportu a vědeckovýzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem.

Úsilí o znovuprosazení České republiky a českého genia ve světě. Pavel Smutný podporuje spolupráci českých firem s jejich zahraničními partnery se zohledněním klíčové souvislosti: V roce 2004 vstoupila České republika do Evropské unie z vůle státu, nyní je však nutné nově definovat vůli občanů a důležitých ekonomických a kulturních hráčů. 

Pavel Smutný a kultura

Stojí za vznikem unikátního nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND. Jeho cílem je shromažďovat příspěvky zejména od soukromých dárců a podporovat kulturní dědictví České republiky a prestižní umělecké projekty. Napomáhá tak zviditelnění, image a sebevědomí České republiky v zahraničí. Je členem Rady Národního divadla.

Jazykové znalosti

francouzština, angličtina, ruština, němčina