Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Jiná dimenze řešení

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ je jednou z největších a nejstarších advokátních kanceláří v České republice. Kancelář se na trhu pohybuje přes 26 let, v současné době zaměstnává přes 50 právníků. Těžiště naší práce spočívá v poskytování právních služeb podnikatelským subjektům. S tím úzce souvisí i vlastní odborné zaměření, které pokrývá všechny oblasti a fáze podnikání včetně mimořádných situací, které při podnikání mohou nastat.

Bezchybné právní řešení je pro nás samozřejmostí – celkový obraz dotváří navržení správných manažerských a rozhodovacích postupů, zhodnocení ekonomických, politických či společenských souvislostí a dopadů, stejně tak i správná komunikace a vytváření optimálního mediálního obrazu.

Hluboká znalost mnoha klíčových odvětví české ekonomiky – dopravy, finančních služeb, energetiky, vodárenství, chemického průmyslu, automotive a veřejného sektoru – nám umožňuje být při poskytování právních služeb maximálně kompetentní. Díky tomu, že naši právníci pracují pro klienty dlouhodobě, mohou velmi detailně proniknout do agendy řešených případů, a to i když se často jedná nejen o právně, ale i technicky nebo ekonomicky složité kauzy.

Nadto mají naši advokáti expertní znalosti v problematice veřejných zakázek, práva hospodářské soutěže, reorganizace a insolvenčního práva, compliance, fúzí a akvizic, svěřenských fondů a transakčním poradenství.

Abychom mohli našim klientům garantovat bezchybnou a komplexní právní službu, konzultujeme případy s předními právními vědci, ale i odborníky v oblastech jako je ekonomie nebo IT.

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ vnímá a s náskokem před ostatními si osvojuje i zcela nové fenomény, na které klienty preventivně připravuje. Příkladem je institut hromadných žalob, o jehož implementaci do českého právního řadu se mezi odborníky začalo aktivně diskutovat v roce 2019.

Kromě práce pro klienty se naši právníci podílejí na legislativním procesu, bohatě publikují v odborných i populárních periodicích, přednášejí na vysokých školách, odborných konferencích či seminářích a působí jako lektoři v rámci profesního vzdělávání.

Informace pro spotřebitele

Podmínky ochrany osobních údajů