Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Ochrana zájmů poškozeného v trestním řízení

  • zajištění práva na přiznání škody poškozenému a ochrana jeho zájmů v adhezním řízení
  • poskytování právní pomoci osobám zúčastněným na trestním řízení v souvislosti s uplatňování jejich práv a nároků v občanskoprávním řízení
  • právní poradenství korporátním klientům v oblasti vnitřních norem a předpisů se zaměřením na omezení rizika páchání trestné činnosti jednotlivými zaměstnanci právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob

  • komplexní audity a analýzy rizik z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob ve společnosti
  • návrh vhodných opatření směřujících k zamezení vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a jejich představitelů
  • konzultace týkající trestní odpovědnosti právnických osob včetně odborných školení
  • zastupování klientů v trestním řízení týkajícím se trestní odpovědnosti právnické osoby