Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Správní právo

  • zastupování klientů ve správních řízeních a řízeních před správními soudy, včetně důsledného využívání řádných i mimořádných opravných prostředků, žalob proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu
  • právní poradenství v oblasti stavebního práva, živnostenského práva, práva životního prostředí, telekomunikačního práva a dalších odvětvích správního práva
  • příprava dokumentů a podkladů pro stavební povolení, územní rozhodnutí a další správní rozhodnutí
  • uplatnění náhrady škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem, včetně případného uplatnění takto vzniklého nároku soudní cestou
  • právní poradenství při poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím