Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Sportovní právo


Velmi doporučovaná

  • rozsáhlé právní poradenství pro sportovní kluby, sportovní organizace i sportovce
  • právní zajištění přestupů sportovců mezi kluby na tuzemské i mezinárodní úrovni
  • právní pomoc při podezření z dopingu a obrana proti němu
  • řešení odpovědnosti za škodu při úrazech vzniklých v souvislosti se sportem
  • smluvní zajištění marketingu, sponzoringu a veškerých ostatních vztahů souvisejících se sportem
  • zastupování před soudy a v národních i mezinárodních sportovních arbitrážích či rozhodčích řízeních