Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Pracovní právo


Doporučovaná

  • příprava pracovních a manažerských smluv, problematika odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad
  • pomoc při kolektivním vyjednávání a jednání s odborovými organizacemi, zajištění kolektivních smluv
  • poradenství při zaměstnávání cizinců, zajištění pracovního povolení nebo povolení k pobytu
  • poradenství při změnách pracovního poměru, problematice dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, při agenturním zaměstnávání
  • pomoc při rozvazování pracovního poměru, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech
  • vytváření interních instrukcí a pokynů, regulujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovních řádů i jiných vnitřních předpisů
  • poradenství v problematice odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání, a poradenství při poskytování pracovnělékařských služeb
  • poradenství a zastupování při jednáních se Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR, hygienickými stanicemi a jinými veřejnoprávními autoritami