Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Právo obchodních společností

 • zakládání všech forem obchodních společností (včetně evropských forem společností), sepisování zakladatelských dokumentů, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku
 • optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností, valné hromady, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady a další služby z oblasti corporate governance
 • problematika podnikatelských seskupení, vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a její přezkoumání, příprava ovládacích smluv
 • přeměny obchodních společností, fúze a akvizice, zakládání joint venture podniků

Právo cenných papírů

 • právní podpora týkající se emisí cenných papírů
 • konzultace v oblasti směnečného a šekového práva a dalších druhů cenných papírů
 • poradenství při obchodování s cennými papíry a deriváty, včetně jejich využití jako zajišťovacího institutu
 • právo investičních společností a investičních fondů
 • zastupování v řízeních před Českou národní bankou

Fúze a akvizice (M&A)

 • komplexní poradenství při všech typech přeměn obchodních společností (fúze sloučením nebo splynutím, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy) či prodeji jednotlivých aktiv, částí podniku atp.
 • příprava optimální formy a struktury transakce zohledňující právní, ale i daňové a ekonomické aspekty
 • vypracování kompletní transakční dokumentace, včetně projednání s obchodními partnery
 • příprava a realizace valných hromad, které o přeměně rozhodují
 • uskutečnění právního auditu (due diligence)