Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Právo nemovitostí a developerské projekty

  • příprava smluvní dokumentace všech druhů transakcí s nemovitostmi (prodej, koupě, pronájem) včetně související smluvní dokumentace upravující podmínky financování obchodních transakcí s nemovitostmi
  • právní poradenství při všech typech zajištění převodů nemovitostí (zřízení zástavy, věcná břemena, hypotéky), včetně přípravy příslušné smluvní dokumentace
  • zastupování klientů při jednání a v řízení před katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy
  • analýza právního stavu nemovitostí včetně doporučení dalšího postupu při jejich následné koupi, prodeji nebo pronájmu s ohledem na výsledky analýzy
  • komplexní právní podpora při realizaci rozsáhlých developerských projektů, brownfieldových a revitalizačních projektů či výstavbě a provozu obchodních center, zejména v oblastech jako je detailní smluvní zajištění výstavby, financování a následný provoz realizovaných objektů
  • komplexní právní poradenství při konkrétních správních řízeních počínaje územním plánováním a změnou územního plánu, zpracování projektové a související dokumentace a získání nutných stanovisek správních orgánů potřebných pro vydání příslušného územního rozhodnutí, stavebního povolení a finálně kolaudačního souhlasu, a to s vždy též s ohledem na veškeré požadavky právních předpisů vztahujících se k ochraně životního prostředí