Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Insolvence

 • příprava veškeré dokumentace související s restrukturalizací, včetně smluv o převodu majetkových účastí či majetků, případně dokumentů pro právní přeměnu dotčených společností
 • asistence při přípravě valných hromad a usnesení statutárních orgánů rozhodujících o restrukturalizaci
 • poradenství věřitelům ve všech fázích insolvenčního řízení a jejich zastupování v souvisejících sporech a řízeních
 • zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech a při vyjednávání s dlužníkem o způsobu řešení úpadku
 • poradenství dlužníkům při podávání insolvenčního návrhu a způsobu řešení jejich úpadkové situace
 • poradenství dlužníkům při reorganizaci a sestavení reorganizačního plánu
 • poradenství zahrnující komplexní posouzení zamýšlené restrukturalizace včetně navržení optimálního řešení z právního i ekonomického pohledu

Výkon činnosti insolvenčního správce

 • uspokojení věřitelů v maximální možné míře dle možností subjektů v úpadku
 • součinnost s věřiteli a účast na jednání s nimi
 • efektivní nakládání s majetkovou podstatou a její následné zpeněžení
 • uzavírání smluv o úvěru a dalších