Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Služby

Právo duševního vlastnictví

  • právní služby spojené s ochranou patentů na vynálezy, ochrannými známkami, průmyslovými vzory, celními opatřeními na ochranu průmyslových práv, zahraniční ochranou průmyslových práv
  • kompletní zajištění smluvní dokumentace v oboru práva duševního vlastnictví, především licenční smlouvy, smlouvy o převodu práv duševního vlastnictví nebo smlouvy o dílo ve věcech autorských děl
  • zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • zastupování klientů a poradenství v patentovém řízení nejen v České republice, ale i na mezinárodní úrovni