Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

prof. JUDr. JOSEF BEJČEK, CSc.

Advokát

„Díky působení na univerzitě a v postavení advokáta či rozhodce vidím problémy mnohem plastičtěji, což je nejen intelektuálně inspirující, ale i prakticky velmi užitečné."

  • Specializace
    obchodní právo, veřejnoprávní regulace podnikání, soutěžní právo, závazkové právo
  • Kontakty
    e-mail: bejcek@akccs.cz

Odbornost

Josef Bejček se věnuje zejména obchodnímu právu a otázkám spojeným s regulací, soutěžním a závazkovým právem. Je především akademikem, ale svoje působení jakožto advokáta a rozhodce chápe jako nedílnou a podnětnou zpětnou vazbu. Vede katedru obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, na níž působil ve dvou funkčních obdobích jako děkan. Pracoval v řadě legislativních komisí, které připravovaly například občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o ochraně hospodářské soutěže či zákon o zadávání veřejných zakázek. Je autorem několika stovek článků a řady učebnic a odborných knih, absolvoval několik dlouhodobějších zahraničních stáží.

Nejzajímavější případy

Působení v pozici experta České republiky v několika rozhodčích řízeních, které jej podle jeho slov akademicky i lidsky inspirovalo. Mohl totiž sledovat především preciznost přípravy amerických kolegů a jejich příkladné profesionální nasazení ve prospěch klienta.

Práce na knihách o kontrole fúzí, kartelovém právu či o principu rovnosti a ochraně slabšího obchodníka. „Do těchto otázek jsem myslím pronikl docela zevrubně a propojil své akademické zázemí s  praktickým pohledem,“ říká.  

Josef Bejček a kultura

I formálně vzdělaný člověk je bez širokého kulturního zázemí vlastně chudý. Fascinuje ho zejména hudba, zajímá se i o literaturu a výtvarné umění. Působí opakovaně ve správní radě Nadace Leoše Janáčka.

Jazykové znalosti

angličtina, němčina, ruština