Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. MILAN KUČERA

Vedoucí advokát

"Práce advokáta představuje v první řadě zodpovědnost vůči klientovi. Většinu případů proto nelze vnímat izolovaně – je důležité pochopit problémy a potřeby klienta v kontextu jeho činnosti. Jedině v takovém případě je možné poskytnout takovou službu, která má pro klienta skutečnou hodnotu."

  • Specializace
    vymáhání nároků na náhradu škody, trestní právo, veřejné zakázky a investiční projekty, litigace
  • Kontakty
    e-mail: kucera@akccs.cz

Odbornost

Milan Kučera pracuje v advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ od roku 2011. Specializuje se na zastupování právnických osob v trestním řízení, zvláště pak na efektivní uplatňování a vymáhání nároků na náhradu škody. V rámci své praxe se dále zabývá přípravou investičních projektů (zadávání veřejných zakázek, smluvní podmínky FIDIC) nebo spornou agendou. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Nejzajímavější případy

Zastupování strategické tuzemské společnosti a její obrana v soudních sporech, v nichž čelila uplatňování fiktivních pohledávek. Zastupování poškozeného v souvisejících trestních řízeních.

Komplexní řešení případů interní kriminality – pracovně právní aspekty, zastupování poškozeného v trestním řízení a následné vymáhání škody v exekučních řízeních.

Poskytování právního poradenství při mimořádných událostech (haváriích, požárech) v průmyslových provozech.

Zastupování poškozeného v trestním řízení vedeném pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (kyberkriminalita).

Právní poradenství v oblasti investiční výstavby a smluvních podmínek FIDIC – vodohospodářské stavby, stavby občanské vybavenosti (sportoviště, kulturní objekty).

Jazykové znalosti

angličtina, francouzština