Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. ROMAN KYRAL

Partner a vedoucí právního týmu

„Advokát je tím, komu ostatní naslouchají a očekávají od něho radu, a to téměř v jakékoliv životní situaci. Činí ho to velmi odpovědným za vlastní slova a činy, a to i ve chvíli, kdy je nepronáší a nekoná jako advokát.“

  • Specializace
    právo obchodních společností, veřejné zakázky, strategické poradenství managementu, daňové právo, nemovitosti
  • Kontakty
    e-mail: kyral@akccs.cz

Odbornost

Roman Kyral doprovází své klienty nejčastěji při rozhodování o nastavení jejich struktury a vztahů (korporátní právo), v procesu získávání zakázek či výběru dodavatele (oblast veřejných zakázek a koncesí), při rozhodování o správnosti postupu nejen s péčí řádného hospodáře (oblast strategického poradenství managementu), ve vztazích se správcem daně (daňové právo) či při domáhání se případně způsobené škody (trestní právo). Neméně zajímavou problematikou, které se se svým týmem zaměřeným především na korporace věnuje, je právo nemovitostí a developmentu. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze.

Nejzajímavější případy

Poradenství klientovi při akvizici významného sportovního klubu a jeho následné restrukturalizaci a vedení.

Obrana prosperujícího výrobního závodu před postupem daňové správy a orgánů činných v trestním řízení, který mohl způsobit jeho úpadek a zánik.

Zastupování klienta v řízeních před příslušnými správními orgány v souvislosti s výstavbou důležité dopravní stavby. 

Obecně jsou nejzajímavější ty případy, které vypadají jako zcela beznadějné, ale nakonec se je podaří naprosto otočit. Bývají to případy, kdy se klient zcela odevzdá do rukou advokáta a nechá se vést po jím vytyčené cestě. Často jsou to zároveň ty nejnáročnější případy, založené na důvěře klienta a na vysoké odbornosti a maximálním nasazení celého týmu. 

Jazykové znalosti

angličtina