Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. MARKÉTA ŠLEJHAROVÁ

Vedoucí právního týmu a advokátka

„Být advokátem pro mne znamená pomáhat klientům nacházet východisko při řešení jejich problémů, a to i tam, kde se to pro ně zdá být beznadějné. Je to do jisté míry výzva, ale i velká odpovědnost vůči klientovi a sobě samé.“

  • Specializace
    litigace, občanské a obchodní právo, trestní právo, compliance programy, správa cizího majetku a nadační právo
  • Kontakty
    e-mail: slejharova@akccs.cz

Odbornost

Markéta Šlejharová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a do advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ nastoupila v roce 2015. Zaměřuje se především na obchodní a trestní právo a zastupování klientů před soudy. V rámci své praxe se věnuje též problematice compliance programů, správě cizího majetku a nadačnímu právu s mezinárodním přesahem. Působí zároveň jako doktorandka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na civilní právo procesní. Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně absolvovala zahraniční studijní stáž na německé univerzitě Georg-August-Universität Göttingen. Pravidelně publikuje v odborných periodicích a vystupuje na odborných konferencích.

Nejzajímavější případy

Právní pomoc klientovi v trestněprávním případu s mezinárodním prvkem.

Zastupování významného klienta v obchodněprávních sporech.

Správa cizího majetku a s tím související poradenství.

Markéta Šlejharová a kultura

Kulturní povědomí je třeba pěstovat v každém z nás a předávat jej z generace na generaci. Právě kultura, byť někdy velmi odlišná, umožňuje rozvoj společnosti. Kulturní rozmanitost je také nesmírně obohacujícím a inspirativním zdrojem. I to je jeden z důvodů, proč tak ráda cestuji a poznávám jiné kultury.

Jazykové znalosti

angličtina, němčina