Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. Ing. MARKÉTA FAUSTOVÁ

Vedoucí právního týmu

„Práce v advokacii neznamená pouze aplikovat teoretickou znalost práva a zkušenosti v praxi, jedná se o obor, který předpokládá, že tak bude vždy činěno s nadšením, konkrétní vizí a respektem.“

  • Specializace
    obchodní právo, bankovní právo, daňová problematika, municipality
  • Kontakty
    e-mail: faustova@akccs.cz

Odbornost

Markéta Faustová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor Mezinárodní vztahy). V advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ pracuje od roku 2016. Specializuje se zejména na  bankovní a daňovou problematiku, oblast municipalit   obchodní právo a právo nekalé soutěže.

Nejzajímavější případy

Zastupování významného klienta v soudních sporech vedených v souvislosti se systematickým nekalým soutěžním jednáním ze strany konkurence.

Poskytování poradenství v rámci rozsáhlých investičních projektů z hlediska nedovolené veřejné podpory.

Zastupování klientů v řízení před orgány finanční správy a v komplikovaných daňových sporech.

Komplexní právní servis v oblasti municipalit.

Jazykové znalosti

angličtina, francouzština