Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. MARCELA KÁŇOVÁ

Partnerka a vedoucí právního týmu

"Právo je dynamické, neustále se měnící a vyvíjející. Ve skutečnosti je však pouze odrazem vývoje či změn ve společnosti. Být advokátem znamená lépe si tyto změny uvědomovat, analyzovat je, umět se jim přizpůsobit a tohle vše následně zprostředkovat klientovi."

  • Specializace
    právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže, veřejná podpora, správní řízení a správní trestání, zastupování v rámci správního soudnictví, evropské právo
  • Kontakty
    e-mail: kanova@akccs.cz

Odbornost

Marcela Káňová poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, jakož i v dalších oblastech, které spadají do věcné působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Před svým příchodem do advokátní kanceláře v roce 2015 působila několik let jako ředitelka odboru monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v rámci svého studia absolvovala také roční pobyt na rakouské Leopold-Franzens Universität v Innsbrucku a dále na univerzitě Sapienza v Římě.

Nejzajímavější případy

Implementace pravidel nového zákona o zadávání veřejných zakázek do interních předpisů několika klientů, včetně přípravy vzorové dokumentace a školení zaměstnanců.

Zastupování soutěžitelů ve správních řízeních týkajících se kartelových dohod, včetně uplatnění procedury narovnání a leniency programu.

Vyřizování námitek v rámci soutěže o návrh a následné zastupování klienta před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Stavovským soudem České komory architektů.

Posouzení možnosti poskytnutí nedovolené veřejné podpory na základě rozhodnutí rozhodčího soudu.

Jazykové znalosti

němčina, italština, angličtina, portugalština