Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. KATEŘINA ŠVEŘEPOVÁ

Vedoucí právního týmu a advokátka

„Advokát usnadňuje klientovi cestu, na kterou se vydal. Musí při tom potlačit své ego a argumentovat z pohledu klienta, na jehož potřeby je nutné se podívat prakticky. Od lékaře také nikdo neočekává, že mu bude vykládat teoretické možnosti léčby, ale že ho skutečně vyléčí."

  • Specializace
    veřejné zakázky, právo obchodních společností, vodohospodářství, nepodnikatelské právnické osoby (nadace, spolky, ústavy)
  • Kontakty
    e-mail: sverepova@akccs.cz

Odbornost

Specializaci Kateřiny Šveřepové do značné míry předurčuje okruh svěřených klientů. Mezi ně spadají především obchodní společnosti ve veřejném vlastnictví; ty jsou nuceny efektivně fungovat v tržním prostředí a zároveň dodržovat řadu veřejnoprávních pravidel a omezení. Kateřina Šveřepová se proto zaměřuje na právo obchodních společností, zadávání veřejných zakázek, nakládání s prostředky státu a hospodářskou soutěž. Specifickým sektorem, kterému se věnuje od počátku svého působení v advokátní kanceláři, je oblast vodohospodářství. Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, po studiích absolvovala semestrální studijní a pracovní program ve Washingtonu, D. C., během své profesní kariéry poskytovala právní poradenství v širokém spektru oblastí od pracovního až po trestní právo.

Nejzajímavější případy

Administrace nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce týkající se důležitého infrastrukturálního majetku.  

Poskytování komplexních právních služeb klientovi ve složitém případu nedovolené veřejné podpory.

Poskytování právního poradenství v trestních řízeních týkajících se významných hospodářských kauz.

Úspěšné absolvování několika náročných procesů ověřování nejistého postavení klientů z pohledu zákona o veřejných zakázkách s nutností zohlednit mimo jiné jejich působení v rámci specifické a složité koncernové struktury.

Kateřina Šveřepová a kultura

Původně chtěla studovat bohemistiku, literatura ale nakonec zůstala jen jejím velkým koníčkem. Čerpá z ní nejen inspiraci, ale také nezbytnou sílu a energii pro náročné povolání.

Jazykové znalosti

angličtina, němčina