Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. JAN SŮRA

Partner a advokát

„Práce advokáta nespočívá pouze v nalézání právních řešení problému, těch je vždy několik. Podstatná je schopnost vybrat z nich vhodné a správné řešení pro klienta. To bývá většinou jen jedno."

  • Specializace
    bankovní právo, hospodářská soutěž, evropské právo
  • Kontakty
    e-mail: sura@akccs.cz

Odbornost

Jan Sůra má se svým týmem na starost klienty z vysoce regulovaných odvětví se zaměřením na oblast bankovnictví. Tento druh odborného směřování vyžaduje především detailní znalost regulatorních pravidel, ale také pravidel upravujících ochranu hospodářské soutěže včetně jejich evropského přesahu. Vedle znalosti práva je však nezbytná také orientace v tržním prostředí, ve kterém se klient pohybuje, a jeho zákonitostí, včetně aktuálních trendů.

Jan Sůra se po ukončení studií na Právnické fakultě UK v Praze v kanceláři věnoval nemovitostním projektům a poradenství klientům z řad municipalit. Působil rovněž u partnerského zájmového sdružení v Bruselu, kde zajišťoval přímý kontakt klientů s orgány Evropské unie.

Nejzajímavější případy

Jak říká, má to štěstí, že v kanceláři dosud pracoval pouze na velmi zajímavých projektech. Kancelář se snaží navíc případy pojímat komplexně a Jan Sůra tak má příležitost spolupracovat s řadou špičkových odborníků i z neprávních odvětví. Je tak složité vybrat konkrétní nejzajímavější případ, ale má radost například z toho, že se kanceláři dlouhodobě daří bránit banky před četnými útoky zvenčí.

Jan Sůra a kultura

Od dětství se chtěl stát malířem. Deset let proto navštěvoval uměleckou školu, kde se vedle teorie umění věnoval také širokému okruhu výtvarných technik. I když později zběhnul k mnohdy suché a technické právnické profesi, láska k výtvarnému umění přetrvala a snaží se ji přenášet také do každodenní práce. Vždyť kultura je, stejně jako právo, odrazem lidských hodnot a pravidel chování, a jejich znalost významnou přidanou hodnotou pro klienta i konkurenční výhodou.

Jazykové znalosti

angličtina, španělština