Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. FILIP DRNEC

Ředitel kanceláře

„Advokát nesmí být pouhým dodavatelem právních služeb. Pro klienta musí představovat strategického partnera, klíčovou oporu a průvodce na cestě podnikatelským životem.“

  • Specializace
    Právo Evropské unie, Pracovní právo, Personalistika
  • Kontakty
    e-mail: drnec@akccs.cz

Odbornost

Filip Drnec se ve své praxi zaměřuje zejména na otázky spojené s evropským právem. Odborně se věnuje hlavně evropskému legislativnímu procesu. Ten sice může vypadat jako neuspořádaný systém, ve skutečnosti však jde o velmi komplexní soubor pravidel, do něhož lze zvenku zcela legitimně zasahovat a částečně jej tak i ovlivnit. Právě legislativní proces Evropské unie je unikátním nástrojem k tomu, jak nebýt pouze pasivním příjemcem unijních předpisů.

Filip Drnec vedle Fakulty právnické absolvoval studijně-pracovní stáž v Bruselu. Kromě práva EU se věnuje také právním dějinám, aktivně se podílí na rozsáhlém právněhistorickém projektu, reflektujícím vývoj českého právního řádu.

Filip Drnec se zaměřuje dále na oblast HR a zajišťuje bezproblémový chod kanceláře.

Nejzajímavější případy

Obrana významného klienta proti orgánům státní správy a orgánům EU v souvislosti s uložením finančních korekcí poskytnuté dotace.

Implementace a podílení se na vývoji informačních systémů pro správu a rozvoj advokátní kanceláře.

Restrukturalizace personálního oddělení advokátní kanceláře.

Filip Drnec a kultura

Kulturu považuje za unikátní nástroj nejen duchovního, ale i společenského rozvoje. Obohacuje nás totiž nejen o zážitky, ale i o jistý všeobecný rozhled, a tím posiluje i naše postavení ve společnosti.

Jazykové znalosti

angličtina, němčina, francouzština