Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mgr. ADÉLA BUŠOVÁ

Vedoucí právního týmu a advokátka

„Advokacie pro mne představuje především odpovědnost za klientem projevenou důvěru. Je to závazek, který od advokáta vyžaduje vysoké nasazení a koncentraci na vyhledání realizovatelného řešení, které zohlední nejen právní, ale i společenské aspekty daného problému.“

  • Specializace
    litigace, správní právo a zastupování před správními orgány, dopravní právo, právo municipalit
  • Kontakty
    e-mail: busova@akccs.cz

Odbornost

Adéla Bušová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a do advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ nastoupila ihned po dokončení vysoké školy na pozici advokátní koncipientky. Většinu svých zkušeností tak načerpala zejména od svých zkušenějších kolegů. Zaměřuje se především na zastupování klientů před soudy a správními orgány, dále na právo nemovitostí, smluvní agendu, právo municipalit a dopravní právo. Adéla často publikuje, a to především odborné články z oblasti veřejné správy a občanského práva.

Nejzajímavější případy

Zastupování klienta v mnohamilionovém sporu ze smlouvy o dílo.

Zastupování klienta ve sporu z neplatné smlouvy o postoupení pohledávek v hodnotě několika set milionů korun.

Zastupování klientů před orgány finanční správy v řízení o udělení odvodu za porušení rozpočtové kázně v řádech několika milionů korun.

Zastupování významného klienta ve sporech o odstranění neoprávněně umístěné reklamy.

Zastupování strategického klienta jako poškozeného v mediálně sledovaném trestním řízení.

Komplexní právní poradenství v oblasti veřejné podpory.

Adéla Bušová a kultura

Adéla pochází ze Slovácka, kde se po staletí ctí tradice a pěstuje vztah k místnímu folkloru a lidovému umění. Od dětství se věnuje tanci i zpěvu ve folklorních souborech i rockových kapelách a je také velkou obdivovatelkou klasické hudby. „Kultura nás provází v dobách dobrých i zlých, učí nás a inspiruje. Kulturní bohatství je proto třeba ctít, chránit a neustále jej rozvíjet i pro příští generace.“

Jazykové znalosti

angličtina, němčina