Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ

Společník a advokát

„Advokacie je pestré dobrodružství života, které mám možnost sdílet s klientem.“

  • Specializace
    bankovnictví, energetika, doprava, litigace, obchodní právo, insolvenční právo
  • Kontakty
    e-mail: cisar@akccs.cz

Odbornost

Jaromír Císař se vedle praktických právních otázek, zejména z oblasti obchodního a insolvenčního práva, věnuje právním dějinám a v poslední době rovněž ústavnímu právu. Vedle Právnické fakulty UK v Praze absolvoval studijní stáž na pařížské Sorbonně. Není jen advokátem, ale rovněž insolvenčním správcem a rozhodcem. Přednáší na Právnické fakultě UK v Praze a pravidelně publikuje odborné texty.

Nejzajímavější případy

Zastupování společnosti ČEPRO a její obrana proti útokům Radovana Krejčíře a jeho snahám o vytažení co nejvíce peněz ze státní společnosti.

Spor o vracení bankovních poplatků, kdy kancelář zastupovala jednu velkou banku a podařilo se přesvědčit veřejnost, že něco takového není možné a ani správné.

Zastupování Českých drah při převodu železničních stanic na Správu železniční dopravní cesty. Práce kanceláře na transakci v hodnotě 3,25 miliardy korun významně přispěla k dokončení transformace české železnice a vytvoření konkurenčního prostředí na drahách.

Jazykové znalosti

francouzština, angličtina, němčina, ruština