Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ

Společník a advokát

„Advokacie je pestré dobrodružství života, které mám možnost sdílet s klientem.“

  • Specializace
    bankovnictví, energetika, doprava, litigace, obchodní právo, insolvenční právo
  • Kontakty
    e-mail: cisar@akccs.cz

Odbornost

Jaromír Císař se vedle praktických právních otázek, zejména z oblasti obchodního a insolvenčního práva, věnuje právním dějinám a v poslední době rovněž ústavnímu právu. Vedle Právnické fakulty UK v Praze absolvoval studijní stáž na pařížské Sorbonně. Není jen advokátem, ale rovněž insolvenčním správcem a rozhodcem. Přednáší na Právnické fakultě UK v Praze a pravidelně publikuje odborné texty.

Nejzajímavější případy

Zastupování společnosti ČEPRO a její obrana proti útokům Radovana Krejčíře a jeho snahám o vytažení co nejvíce peněz ze státní společnosti.

Spor o vracení bankovních poplatků, kdy kancelář zastupovala jednu velkou banku a podařilo se přesvědčit veřejnost, že něco takového není možné a ani správné.

Zastupování Českých drah při převodu železničních stanic na Správu železniční dopravní cesty. Práce kanceláře na transakci v hodnotě 3,25 miliardy korun významně přispěla k dokončení transformace české železnice a vytvoření konkurenčního prostředí na drahách.

Jazykové znalosti

francouzština, angličtina, němčina, ruština

Návrh zákona o hromadných žalobách vyvolal mezi odbornou veřejností vlnu odporu. Ministerstvo spravedlnosti se proto rozhodlo jej změnit a systém primárně založit na přihlašovacím systému do řízení (tzv. opt-in). Návrh původně vytvářel i odhlašovací formu řízení, princip opt-out. Ten by umožnil, aby se soud vedl se všemi členy skupiny poškozených kromě těch, kteří aktivně projeví vůli se neúčastnit. Spotřebitel by se tak stal předmětem řízení, aniž by se to dozvěděl, a přitom to nechtěl či se necítil jako poškozený. „Tento systém omezuje lidskou svobodu, neboť ochranu spotřebiteli nenabízí, ale vnucuje. Navíc dojde bez vůle spotřebitele ke snížení jeho pohledávky o 20 až 30 procent ve prospěch soukromého investora, jenž bude jako tzv. správce skupiny podávat žalobu,“ upozornil Petr Lavický z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, který dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s návrhem zákona, poukázal i na rozpor principu opt-out s rodící se evropskou směrnicí. „Preferuje přihlašovací (tzv. opt-in) princip. Ten předpokládá, že každý poškozený se sám rozhodne, zda se k hromadné žalobě připojí, či nikoliv. Evropský návrh předpokládá použitelnost výhradně na spotřebitelské věci, zatímco ten český i na pracovněprávní, obchodní, soutěžní a další nároky,“ řekl Císař. 14.6.2019