Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

JUDr. JAKUB HOLLMANN

Partner a advokát

„Právo je prostředkem pochopení a řešení složitých společenských vztahů. Umožňuje rozhled a znalost dané problematiky v kontextu.“

  • Specializace
    správa cizího majetku, nadační právo, finance, nemovitosti
  • Kontakty
    e-mail: hollmann@akccs.cz

Odbornost

Jakub Hollmann se věnuje zejména otázkám spojeným s nadačním právem a správou cizího majetku, finanční oblastí a nemovitostmi, dále pak trestnímu a mezinárodnímu právu. Odborně se zabývá například svěřenskými fondy a trusty, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Zaměřuje se na jejich správné nastavení a fungování, a to v národní i nadnárodní úrovni. Tomuto tématu se věnoval i ve své rigorózní práci. Rozsáhle publikuje, pravidelně spolupracuje s odbornými časopisy a rozebírá v nich významné legislativní novinky. Dále se ve své praxi věnuje problematice compliance procesů a vnitřním vztahům v obchodních korporacích. Vedle Právnické fakulty UK v Praze vystudoval také mezinárodní vztahy. 

Nejzajímavější případy

Správa cizího majetku, vytváření svěřenských fondů a trustů a s tím související poradenství.

Právní pomoc ve složité trestněprávní kauze s mezinárodním prvkem.

Zastupování klienta ve významných nemovitostních transakcích.

Jakub Hollmann a kultura

Kultura je důležitá pro národní sebeuvědomění a pochopení složitého vývoje společnosti. Mnoho českých skladatelů klasické hudby patřilo mezi světovou špičku, což je nutné připomínat a podporovat interpretaci jejich děl. Kultura stojí za podporu, práci a úsilí. 

Jazykové znalosti

angličtina, francouzština, němčina