JUDr. Jakub Hollmann, Ph.D.

partner a advokát

Právo je prostředkem pochopení a řešení složitých společenských vztahů, které umožňuje rozhled a znalost dané problematiky v kontextu.

Jakub Hollmann byl dříve ředitelem naší kanceláře. Jako partner a advokát se věnuje správě majetku, trestnímu a mezinárodnímu právu. Zabývá se také svěřenskými fondy a trusty. V této oblasti poskytuje poradenství zaměřené nejen na jejich správné nastavení a založení, ale i správu a celkovou administrativu. Vychází přitom ze znalostí mezinárodního prostředí, kde tento institut funguje desítky let. Tomuto tématu se Jakub věnoval i ve své rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti působí jako doktorand. Jakub vedle práv vystudoval také mezinárodní vztahy., Aktivně publikuje v odborných časopisech, ve kterých analyzuje významné legislativní novinky. Ve své praxi se věnuje i problematice compliance procesů a vnitřním vztahům v obchodních korporacích. Jakub také vede seminář Právní rozhledna na Gymnáziu Jana Palacha v Praze.

Články

Naši lidé z vedení společnosti

prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc.

JUDr. Pavel Smutný

JUDr. Petr Michal, PhD.

JUDr. Jakub Hollmann, Ph.D.

JUDr. Jaromír Císař

Všichni Naši lidé