Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Tomáš Hubáček pro Epravo.cz: Přípustnost dovolání proti výroku o nákladech řízení

Náš kolega Tomáš Hubáček napsal odborný článek pro internetový portál Epravo.cz nazvaný Přípustnost dovolání proti výroku o nákladech řízení.

„Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který představuje možný průlom do právní moci rozhodnutí odvolacího soudu. Jedná se o právní institut, který je charakteristický převahou zájmu o přezkoumání rozhodnutí nad stabilitou právních vztahů. Hlavním důvodem tohoto přezkumu je přitom pochybnost o správném právním posouzení dané věci v konkrétním případě. Dovolání v civilní věci je přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se řízení končí nebo proti vybraným usnesením odvolacího soudu vydaným v průběhu odvolacího řízení. Výjimkou z tohoto přezkumu není ani dovolání, které směřuje proti akcesorickým výrokům včetně výroku o nákladech řízení,“ otevírá svůj článek náš kolega Tomáš Hubáček.

 

Článek si můžete přečíst na webových stránkách Eprava.cz. [Epravo.cz]

Aktuálně