Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Posedmé v řadě Právnickou firmou roku v oblasti společenské odpovědnosti

Naše kancelář potvrdila svou vedoucí pozici v oblasti Pro Bono a společenské odpovědnosti (CSR) a v soutěži Právnická firma roku vyhrála v této kategorii již posedmé v řadě.

Tohoto v pořadí již sedmého ocenění v kategorii akcentující společenskou odpovědnost si nesmírně vážíme, neboť je nepochybně odrazem celoročního úsilí, které bylo tentokráte soustředěno zejména na podporu projektu nových varhan pro svatovítskou katedrálu. Současně je však i důležitým impulsem a povzbuzením, aby kancelář v celé šíři svých stávajících aktivit pokračovala se stejným elánem a nasazením i v letech následujících. Je to totiž právě onen obrovský přesah mimo rámec advokacie, který ji činí, alespoň v mých očích, zcela unikátní. A i když je mnohdy právě ve spojení s advokacií náročné najít potřebný čas a energii, výsledek tohoto úsilí stojí za to a je obohacující pro každého z nás,“ uvedla Marcela Káňová, partnerka advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ.

Soubory ke stažení

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ posedmé v řadě Právnickou firmou roku v oblasti společenské odpovědnosti stáhnout soubor

JUDr. PAVEL SMUTNÝ

„Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.“

více

Mgr. MARCELA KÁŇOVÁ

"Právo je dynamické, neustále se měnící a vyvíjející. Ve skutečnosti je však pouze odrazem vývoje či změn ve společnosti. Být advokátem znamená lépe si tyto změny uvědomovat, analyzovat je, umět se jim přizpůsobit a tohle vše následně zprostředkovat klientovi."

více

Aktuálně