Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Návštěva z Kalifornské asociace advokátů

Minulý týden navštívili naši kancelář advokáti z Kalifornské asociace advokátů, a to v rámci třídenní konference pořádané Českou advokátní komorou. Součástí jejich návštěvy bylo setkání s vedením kanceláře, kde byly řešeny otázky mezinárodní spolupráce a mezinárodního práva, rozdílů mezi kontinentálním a angloamerickým právním systémem, zajímavé případy ze soudní praxe a další právně-společenská témata.

V rámci celé konference pak kalifornští advokáti diskutovali nad tématy jako srovnání profesní regulace advokátních komor, přeshraniční důsledky nové legislativy na ochranu soukromí v Kalifornii a EU či komunikace mezi advokátem prostřednictvím online platforem. Vyvrcholením této konference bylo podepsání Memoranda o spolupráci mezi Českou advokátní komorou a Kalifornskou asociací advokátů.

JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ

„Advokacie je pestré dobrodružství života, které mám možnost sdílet s klientem.“

více

prof. JUDr. ZDENĚK ČEŠKA, CSc.

„Advokacie poskytováním právní pomoci představuje nezastupitelný institut při ochraně občanů i právnických osob. To je jedním z předních předpokladů pro řádně fungující stát a pro posilování důvěry jednotlivců v to, že se jim dostane spravedlnosti. V účasti na tom vidím přední a důstojné poslání každého advokáta.“

více

JUDr. JAKUB HOLLMANN

„Právo je prostředkem pochopení a řešení složitých společenských vztahů. Umožňuje rozhled a znalost dané problematiky v kontextu.“

více

Mgr. ROMAN KYRAL

„Advokát je tím, komu ostatní naslouchají a očekávají od něho radu, a to téměř v jakékoliv životní situaci. Činí ho to velmi odpovědným za vlastní slova a činy, a to i ve chvíli, kdy je nepronáší a nekoná jako advokát.“

více

JUDr. PETR MICHAL, Ph.D.

„Právo je nástrojem, jak pochopit systém dnešní společnosti a její fungování. Dává svobodu rozhodování a orientace ve světě.“

více

JUDr. PAVEL SMUTNÝ

„Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.“

více

Mgr. JAN SŮRA

„Práce advokáta nespočívá pouze v nalézání právních řešení problému, těch je vždy několik. Podstatná je schopnost vybrat z nich vhodné a správné řešení pro klienta. To bývá většinou jen jedno."

více

Mgr. MARCELA KÁŇOVÁ

"Právo je dynamické, neustále se měnící a vyvíjející. Ve skutečnosti je však pouze odrazem vývoje či změn ve společnosti. Být advokátem znamená lépe si tyto změny uvědomovat, analyzovat je, umět se jim přizpůsobit a tohle vše následně zprostředkovat klientovi."

více

Mgr. FILIP DRNEC

„Advokát nesmí být pouhým dodavatelem právních služeb. Pro klienta musí představovat strategického partnera, klíčovou oporu a průvodce na cestě podnikatelským životem.“

více

Aktuálně