Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Marcela Káňová pro Moderní obec na téma rozpor v nabídkové ceně v návrhu smluv

Jak se má postupovat, pokud dodavatel uvede v návrhu smlouvy jinou nabídkovou cenu než na ostatních místech nabídky, pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno, že v případě rozporu údajů týkajících se hodnotících kritérií uvedených v nabídce je závazný údaj, který účastník uvedl v návrhu smlouvy. Je možné akceptovat dodavatelovo vysvětlení, že jde pouze o překlep a připustit opravu částky uvedenou v návrhu smlouvy? Nabídková cena tohoto dodavatele tak bude vyšší, ale nebude to mít vliv na pořadí účastníků zadávacího řízení.

Celý článek naleznete v Moderní obci po kliknutí ZDE.

Mgr. MARCELA KÁŇOVÁ

"Právo je dynamické, neustále se měnící a vyvíjející. Ve skutečnosti je však pouze odrazem vývoje či změn ve společnosti. Být advokátem znamená lépe si tyto změny uvědomovat, analyzovat je, umět se jim přizpůsobit a tohle vše následně zprostředkovat klientovi."

více

Aktuálně