Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Milan Kučera pro Trestněprávní revue: Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému

Princip restorativní justice, který klade důraz na narovnání vztahu mezi pachatelem a poškozeným, je v českém právním řádu uplatňován stále důsledněji. Jeho použití v praxi vyplývá mimo jiné z § 38 odst. 3 TrZ, který stanovuje povinnost přihlížet při ukládání trestních sankcí k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem. Z pohledu uspokojení zájmu poškozeného v podobě nároku na náhradu způsobené škody však k jeho aplikaci zpravidla dochází až v závěru trestního řízení.

Celý článek si můžete přečíst níže.

Soubory ke stažení

Milan Kučera – Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému stáhnout soubor

Aktuálně