Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

M. Káňová na konferenci k ročnímu výročí nového ZZVZ

Vedoucí jednoho z našich právních týmů Mgr. Marcela Káňová vystoupila na začátku listopadu na konferenci Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech, kterou pořádala společnost Seminaria.

Ve svém příspěvku se věnovala vlivu nového zákona na procesy a postupy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „ZZVZ přinesl několik významných změn v přezkumných řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Příspěvek odpoví na otázky, co je či není přestupkem a kdy je povinnost aplikovat příznivější právní úpravu,“ zněla oficiální anotace jejího vystoupení.

Mgr. MARCELA KÁŇOVÁ

"Právo je dynamické, neustále se měnící a vyvíjející. Ve skutečnosti je však pouze odrazem vývoje či změn ve společnosti. Být advokátem znamená lépe si tyto změny uvědomovat, analyzovat je, umět se jim přizpůsobit a tohle vše následně zprostředkovat klientovi."

více

Aktuálně