Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Komentář Oldřicha Řeháčka k § 133 insolvenčního zákona

§ 133 (1) Nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval, nebo b) o něm lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. (2) Insolvenční soud vždy nařídí jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka, závisí-li rozhodnutí na zjištění sporných skutečností o tom, zda dlužník je v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků, nařídí jednání i v případě insolvenčního návrhu dlužníka. (3) Dlužníku musí být vždy dána možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil.

Celý komentář našeho experta na insolvence JUDr. Oldřicha Řeháčka, Ph.D. k § 133 si můžete přečíst v Konkursních novinách.

JUDr. OLDŘICH ŘEHÁČEK, Ph.D.

„Činnost advokáta je práce, která má opravdu smysl."

více

Aktuálně