Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Kdy se přiznat ke kartelu vysvětluje Marcela Káňová pro Právního rádce

Popírání existence kartelové dohody není ve správním řízení s ÚOHS vždy tím nejvhodnějším postupem. Může být v rozporu s péčí řádného hospodáře. Zákon o ochraně hospodářské soutěže zakazuje dohody, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení soutěže, a považuje je za neplatné. Uzavření takových dohod je mimo jiné přestupkem, za nějž hrozí pokuta až do výše 10 milionů korun nebo 10 procent z čistého obratu společnosti. Jak by měli postupovat jednatelé či členové představenstva v případě odhalení kartelové dohody, k jejímuž uzavření došlo ještě před jejich nástupem do funkce? Je vždy popírání existence kartelové dohody v souladu s péčí řádného hospodáře? Nebo by naopak měl statutární orgán přistoupit s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti k využití prostředků vedoucích k minimalizaci uložené pokuty?

Celý článek od Marcely Káňové si můžete přečíst v Právním rádci.

Mgr. MARCELA KÁŇOVÁ

"Právo je dynamické, neustále se měnící a vyvíjející. Ve skutečnosti je však pouze odrazem vývoje či změn ve společnosti. Být advokátem znamená lépe si tyto změny uvědomovat, analyzovat je, umět se jim přizpůsobit a tohle vše následně zprostředkovat klientovi."

více

Aktuálně