Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

J. Pour pro Moderní obec: Zásah do vlastnického práva způsobený změnou územně plánovací dokumentace

Časopis Moderní obec vydal odborný článek našeho kolegy Mgr. Jiřího Poura zaměřeny na zásah do vlastnického práva způsobený změnou územně plánovací dokumentace a právo na náhradu vzniklé škody.

„Právo vlastnit majetek je řazeno mezi základní lidská práva, jak ostatně plyne i ze systematiky Listiny základních práv a svobod, kde je garantováno a upraveno v čl. 11. Ochrana tohoto práva je jedním ze základních úkolů právního státu, neboť vlastnictví je předpokladem svobody, rozvoje jednotlivce a základem jeho soukromé iniciativy. Samotné znění čl. 11 Listiny však jasně vyjadřuje, že nejde o právo neomezitelné,“ otevírá svůj odborný text náš kolega Jiří Pour.

Článek, který byl publikován v Moderní obci číslo 2/2017, Vám se svolením redakce nabízíme k přečtení.  

Soubory ke stažení

Moderní obec 2/2017 - Jiří Pour stáhnout soubor

Aktuálně