Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Eva Kinnertová pro Právní rozhledy na téma umisťování staveb v nezastavěném území

Problematika umisťování staveb v nezastavěném území je aktuální např. u obcí, které nemají platný územní plán, a stavba má být umístěna mimo intravilán, či v případě, kdy sice územní plán existuje, avšak území, na kterém má být stavba umístěna, není územním plánem vymezeno jako plocha k zastavění.

Umisťování staveb v nezastavěném území je z povahy věci mimořádným prostředkem, který prolamuje zásadu ochrany nezastavěného území. Stavební zákon tedy možnost vzniku nových staveb na území, které není dosud zastavěno a ani k zastavění určeno, omezuje na taxativně vymezené případy.

Celý článek z časopisu Právní rozhledy si můžete přečíst v  Právních rozhledech.

Aktuálně