Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Diskuzní snídaně o Compliance a prosazování soutěžního práva

Diskuzní snídaně na téma Compliance a prosazování soutěžního práva proběhla v pátek 25. května v prostorách Erbia Congress Centrum pod záštitou Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Snídaně si kladla za cíl přesvědčit hosty o významu zavedení soutěžního compliance programu, jehož efektem by bylo snížení rizika porušení soutěžních pravidel, popřípadě včasné odhalení porušení těchto pravidel, což je předpokladem pro minimalizaci hrozících sankcí jak v rovině správního trestání, trestních sankcí, tak i soukromoprávních následků.

Moderátorem byl partner kanceláře JUDr. Jakub Hollmann, který se ve svém úvodním slovu zamyslel nad podstatou a praktickými aspekty compliance programů. Naše advokátka Mgr. Marcela Káňová téma rozvedla o sankce za porušení soutěžního práva s akcentem na soukromoprávní vymáhání soutěžního práva a koncipientka Markéta Šlejharová se zaměřila na trestněprávní dopady soutěžní compliance. Snídani uzavřela pestrá diskuze přednášejících s hosty.

JUDr. JAKUB HOLLMANN

„Právo je prostředkem pochopení a řešení složitých společenských vztahů. Umožňuje rozhled a znalost dané problematiky v kontextu.“

více

Mgr. MARCELA KÁŇOVÁ

"Právo je dynamické, neustále se měnící a vyvíjející. Ve skutečnosti je však pouze odrazem vývoje či změn ve společnosti. Být advokátem znamená lépe si tyto změny uvědomovat, analyzovat je, umět se jim přizpůsobit a tohle vše následně zprostředkovat klientovi."

více

Aktuálně