Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

TZ | Císař, Češka, Smutný podpořila celonárodní sbírku na stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný se zapojila do celonárodní sbírky a adoptovala jednu z velkých píšťal nových svatovítských varhan. Adopce je darem nejen pro ni k 25. výročí založení, ale také pro české kulturní dědictví a Českou republiku, která v letošním roce slaví 100 let své existence.

„Naše kancelář podporuje kampaň i celonárodní sbírku od samého začátku prostřednictvím nadačního fondu Bohemian Heritage Fund. Kromě toho jsme podvakrát uspořádali vánoční benefiční koncerty pro svatovítské varhany v pražském Rudolfinu, na nich se podařilo vybrat řádově statisíce korun. Vyvrcholením naší činnosti je právě adopce konkrétní píšťaly,“ říká Pavel Smutný, společník advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

Aktuálně je i díky příspěvku advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný vybráno téměř 64 milionů korun, což představuje 85 % potřebné částky. Mezi přispěvatele patří vedle firem také soukromí dárci, kteří mají možnost adoptovat i menší píšťaly v hodnotě od 2 000 do 30 000 korun. Odměnou všem dárcům je památeční certifikát, symbolická píšťala, zápis do kroniky svatovítských varhan, která bude u varhan uložena, u velkých píšťal pak také vygravírované jméno dárce.

„Vybavit katedrálu hlasem bylo přáním mnoha generací, které nás předcházely. Válečná vřava a poválečné uspořádání v Československu, které trvalo až do roku 1989, však uskutečnění této myšlenky neumožňovaly. Z hlediska minulosti je tak malým zázrakem, že si můžeme dostavět vlastní chrám, jehož stavbu započal již Karel IV.,“ doplňuje Pavel Smutný.

V současnosti slouží ve svatovítské katedrále k doprovodu bohoslužeb, ale i ke koncertům a při slavnostních příležitostech provizorní nástroj z roku 1932. Tyto varhany jsou umístěny ve stísněných poměrech spodního patra, tzv. Wohlmuthovy kruchty v příčné lodi a neobsáhnou svým zvukem celý prostor katedrály. Západní kruchta nad vchodem do katedrály, která je určena pro velké varhany, tak zůstává již téměř sto let prázdná.

Výrobcem mimořádného nástroje se stala na základě výběrového řízení španělská varhanářská firma Gerharda Grenzinga, která je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti. Doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty. Nové varhany budou mít rozsah 4 manuály, 92 rejstříků a s počtem více než 6 500 píšťal budou odpovídat svou majestátností katedrále sv. Víta.

Historie varhan v katedrále sv. Víta

První varhany do katedrály sv. Víta nechal zhotovit Karel IV. Na jeho odkaz navázaly v následujících staletích další generace českých panovníků a duchovních hodnostářů, kteří se zasloužili o postavení nových varhan vždy, když staré dosloužily. V polovině 19. století dospěla v historii se neustále vracející myšlenka dostavby svatovítské katedrály v založení Jednoty pro dostavbu katedrály. Vyvrcholením úsilí bylo uskutečnění úmyslů předchozích generací v podobě dostavby katedrály po více než 500 letech v roce 1929 u příležitosti svatováclavského milénia. Do velkého prostoru chrámu měly být pořízeny nové reprezentativní varhany. Plány nového nástroje byly velkolepé, nástroj se měl stát ozdobou chrámu a dokonce i největším chrámovým nástrojem na světě. Velká očekávání však nemohla být naplněna, neboť nákladná dostavba chrámu vyčerpala možnosti stavitelů. Bylo proto rozhodnuto pořídit skromnější provizorní nástroj a postavení velkých varhan svěřit budoucím generacím.

Více o stavbě nových svatovítských varhan: www.svatovitskevarhany.com

JUDr. PAVEL SMUTNÝ

„Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.“

více

Aktuálně