Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

TZ | Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ Právnickou firmou roku v kategorii Pro bono a CSR

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ potvrdila svou vedoucí pozici v oblasti Pro bono služeb a společenské odpovědnosti (CSR) a na Právnické firmě roku vyhrála v této kategorii již pošesté v řadě. Kromě toho byla kancelář vyhlášena jako velmi doporučovaná v kategoriích Veřejné zakázky a Restrukturalizace a insolvence a jako doporučovaná v kategorii Telekomunikace a média.

Kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ se na oblast společenské odpovědnosti a pro bono služeb dlouhodobě zaměřuje a v českém prostředí vykazuje nadstandardní aktivitu. Založila například původní český mecenášský nadační fond, který pod jménem Bohemian Heritage Fund sdružuje mnoho dalších osobností, i mimo právnický svět, které chtějí pomáhat. Společně ve fondu podporují výjimečné počiny české kultury, které by bez jejich aktivity často nemohly vzniknout. Zejména letos v roce stého výročí založení Československa jsou aktivity fondu velmi bohaté – za všechny například koncertní turné orchestru Collegium 1704, které se mimo jiné konalo v katedrále sv. Víta v Praze a bývalém papežském sídle bazilice sv. Jana v Lateráně v Římě. 16. listopadu pak proběhne opět v katedrále sv. Víta benefiční koncert na podporu nadačního fondu Svatovítské varhany.

„Ocenění za společenskou odpovědnost si velmi vážíme. Protože ho letos přebíráme již pošesté za sebou, tak tuto tradici pojímáme jako velký závazek. Budeme naši pro bono činnost nadále kultivovat a snažit se, aby nebyla jen pouhou ozdobou kanceláře, ale aby byla opravdu integrální součástí našeho každodenního byznysu,“ uvedl Jan Sůra, partner kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ.

Kancelář chce také k dobročinnosti motivovat i ostatní, proto je již třetím rokem partnerem ocenění Pro Bono & CSR časopisu Právního rádce, které odměňuje ušlechtilé konání malých i velkých kanceláří, známých i neznámých jednotlivců, upozorňuje často na důležité příběhy.

„Dobročinnost k advokátnímu stavu vždy patřila, patří a vždy by patřit měla. Starejme se o ni jako o symbol cti všech právníků, pečujme o ni a rozvíjejme ji. Pomůžeme tak mnoha lidem a celým skupinám lidí v těžkých životních situacích, pomůžeme obrazu všech právníků, pomůžeme sami sobě a svému štěstí,“ řekl k tématu Jaromír Císař, zakladatel a společník kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ.

JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ

„Advokacie je pestré dobrodružství života, které mám možnost sdílet s klientem.“

více

prof. JUDr. ZDENĚK ČEŠKA, CSc.

„Advokacie poskytováním právní pomoci představuje nezastupitelný institut při ochraně občanů i právnických osob. To je jedním z předních předpokladů pro řádně fungující stát a pro posilování důvěry jednotlivců v to, že se jim dostane spravedlnosti. V účasti na tom vidím přední a důstojné poslání každého advokáta.“

více

JUDr. JAKUB HOLLMANN

„Právo je prostředkem pochopení a řešení složitých společenských vztahů. Umožňuje rozhled a znalost dané problematiky v kontextu.“

více

JUDr. PETR MICHAL, Ph.D.

„Právo je nástrojem, jak pochopit systém dnešní společnosti a její fungování. Dává svobodu rozhodování a orientace ve světě.“

více

JUDr. PAVEL SMUTNÝ

„Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.“

více

Mgr. JAN SŮRA

„Práce advokáta nespočívá pouze v nalézání právních řešení problému, těch je vždy několik. Podstatná je schopnost vybrat z nich vhodné a správné řešení pro klienta. To bývá většinou jen jedno."

více

Mgr. FILIP DRNEC

„Advokát nesmí být pouhým dodavatelem právních služeb. Pro klienta musí představovat strategického partnera, klíčovou oporu a průvodce na cestě podnikatelským životem.“

více

Aktuálně