Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuálně

Adventní benefiční koncert pro Svatovítské varhany

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND společně 15. prosince 2018 uspořádaly vánoční koncert pro Svatovítské varhany v pražském Rudolfinu. Český národní symfonický orchestr si pro letošek připravil kromě České mše vánoční Jakuba Jana Ryby také díla Gioacchina Rossiniho, Bedřicha Smetany, Pavla Josefa Vejvanovského a dalších. Koncert vynesl pro varhany více než 100 tisíc korun. Na nové varhany je v současnosti vybráno téměř 73 milionů korun z 80 potřebných. Nové varhany se v katedrále sv. Víta rozezní na jaře roku 2020, avšak už na podzim příštího roku budou kompletně sestavené ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga, kde také dojde k vůbec prvnímu koncertu na tento nástroj. Následně bude opět rozebrán a převezen do Prahy.

JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ

„Advokacie je pestré dobrodružství života, které mám možnost sdílet s klientem.“

více

prof. JUDr. ZDENĚK ČEŠKA, CSc.

„Advokacie poskytováním právní pomoci představuje nezastupitelný institut při ochraně občanů i právnických osob. To je jedním z předních předpokladů pro řádně fungující stát a pro posilování důvěry jednotlivců v to, že se jim dostane spravedlnosti. V účasti na tom vidím přední a důstojné poslání každého advokáta.“

více

JUDr. JAKUB HOLLMANN

„Právo je prostředkem pochopení a řešení složitých společenských vztahů. Umožňuje rozhled a znalost dané problematiky v kontextu.“

více

JUDr. PETR MICHAL, Ph.D.

„Právo je nástrojem, jak pochopit systém dnešní společnosti a její fungování. Dává svobodu rozhodování a orientace ve světě.“

více

JUDr. PAVEL SMUTNÝ

„Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.“

více

Mgr. JAN SŮRA

„Práce advokáta nespočívá pouze v nalézání právních řešení problému, těch je vždy několik. Podstatná je schopnost vybrat z nich vhodné a správné řešení pro klienta. To bývá většinou jen jedno."

více

Mgr. FILIP DRNEC

„Advokát nesmí být pouhým dodavatelem právních služeb. Pro klienta musí představovat strategického partnera, klíčovou oporu a průvodce na cestě podnikatelským životem.“

více

Aktuálně