Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Náš příběh

Kompetentnost

„Strategické rozhodnutí dnes nelze učinit bez právního základu.“
Jaromír Císař

Nutnou podmínkou poskytování nejlepších služeb je vysoká odbornost a dokonalá znalost problematiky. Odbornost a profesionalita doprovázená aktivní vědeckou, pedagogickou a publikační činností – takové jsou hlavní principy vedení naší kanceláře.

Kreativita

„Vytváříme s klienty individuální koncepce.“
Petr Michal

Pro naše klienty hledáme taková řešení, která nevycházejí ze zažitých stereotypů, ale přesně reflektují zájmy klienta, i když takový postup může působit na první pohled neobvykle. Mezigenerační tým kanceláře zajišťuje spojení dlouholetých zkušeností, tradice a současně nezatíženého, mladého pohledu. V této souhře pak vznikají kreativní a dosud nepoužitá řešení. Hledat inovativní cesty, které vedou k ochraně zájmů klienta - i to představuje jinou dimenzi řešení.

Konstruktivnost

„Klientům poskytujeme tu správnou službu, tedy úplnou.“
Pavel Smutný

Svým klientům nabízíme efektivní, rychlá a komplexní řešení. Vždy klademe důraz na rychlost a kvalitu naší práce, nikoliv však abstraktně, ale konkrétně podle individuálních potřeb a zájmů každého klienta.

Komunikace

„Osobní přístup k našim klientům je nutným předpokladem jiné dimenze našich služeb.“
Roman Kyral

S klientem již od počátku našeho vztahu individuálně formujeme nejen jeho strategie, ale i zadání našich právních služeb. V takové koncepci hraje přirozeně základní roli komunikace i důvěrný a blízký vztah s našimi klienty.

Kultivovanost

„Pečovat o kulturní dědictví znamená kultivovat sám sebe.“
Jaromír Císař

Dlouhodobě si zakládáme na vysoké interní kultuře naší kanceláře, navazujeme na noblesu, která byla vždy s advokátním stavem spojena. S tím souvisí i často podceňované propojení naší práce s kulturním, českým i evropským, kontextem. Proto se aktivně věnujeme péči o české kulturní dědictví a prezentaci české kulturní výjimečnosti jak v České republice, tak ve světě. O tuto dimenzi pečuje nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, který jsme v roce 2009 založili.

Kontext

„Mezinárodní vztahy, obchod a právo nefungují odděleně, nýbrž nabízejí celou řadu synergií.“
Pavel Smutný

Po celou dobu naší existence se s přehledem orientujeme v domácím i v mezinárodním prostředí. Angažovanost ve veřejném prostoru nám dodává sebevědomí, ale současně i autoritu u našich partnerů. Jedině při veřejné diskusi je možné ověřit hodnotu našich postojů a názorů. I proto jsme členy několika zahraničních obchodních komor. Náš společník JUDr. Pavel Smutný je od roku 2009 presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, instituce se stále rostoucím společensko-politickým přesahem.