Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

O AKCCS

Svět jako možnost

Teď sídlí v exkluzivním 26. patře nejvyšší pražské budovy City Tower s výjimečným rozhledem po celé Praze. Není divu, že s takovým nadhledem nabízí Jinou dimenzi řešení.

S úspěchem kanceláře se konečně vytvořil i prostor pro společníky původně zamýšlené aktivity, byť v trochu jiné podobě. Zakladatelská činnost je sice provázela od začátku, stáli například u počátků Klubu přátel opery Národního divadla, zásadní bylo ale založení nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND, který od roku 2009 podporuje ze soukromých prostředků mecenášů výjimečné kulturní počiny a snaží se pomoci navrátit znamenité české kultuře a s ní i České republice sebevědomí. I díky těmto aktivitám byla kancelář opakovaně oceněna titulem Právnická firma roku v oblasti pro bono a společenské odpovědnosti.

Ve stejném roce se stal Pavel Smutný presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Kancelář se tak rovněž prostřednictvím těchto aktivit významně zapojila do podpory mezinárodních investic, českého exportu a obecně široké mezinárodní spolupráce.  

Není náhodou, že většina současných vedoucích týmů začínala v kanceláři už na studentské nebo jiné juniorní pozici. Týmy zde mimochodem existují od roku 2008 a fungují vlastně jako vlastní menší advokátní kanceláře, protože se neodlišují dle oblastí práva, ale podle klientů, pro něž pracují. Právě tím je kancelář výjimečná, že se nebojí dát šanci mladým a jmenovat je do pozic, na nichž by v rigidnějších strukturách čekali celá léta. „Svět předkládáme svým spolupracovníkům jako možnost. Jsme moderní advokáti, kteří chápou kontext své práce a svou práci pojímají komplexně. Nikdy nesmíme upadnout do rutiny,“ uzavírá Pavel Smutný.

Poslední stěhování čekalo kancelář v roce 2010. Teď sídlí v exkluzivním 26. patře nejvyšší pražské budovy City Tower s výjimečným rozhledem po celé Praze. Není divu, že s takovým nadhledem nabízí Jinou dimenzi řešení.

O AKCCS