Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jiná dimenze řešení

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Během více než dvacetileté advokátní praxe jsme v domácím i mezinárodním prostředí získali reputaci stabilní a nezávislé kanceláře. S více než sedmdesátičlenným týmem spolupracovníků se řadíme mezi velké české advokátní kanceláře. Díky širokému spektru poskytovaných služeb jsme schopni zajišťovat špičkový právní servis našim klientům ve všech oblastech jejich činnosti. V rámci naší specializace klademe důraz především na právo obchodní, občanské a právo veřejného investování. Samozřejmá jazyková vybavenost nám umožňuje poskytovat právní servis v hlavních světových jazycích.

aaaaa.png

Naši lidé

JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ

„Advokacie je pestré dobrodružství života, které mám možnost sdílet s klientem.“

více

Prof. JUDr. ZDENĚK ČEŠKA, CSc.

„Advokacie poskytováním právní pomoci představuje nezastupitelný institut při ochraně občanů i právnických osob. To je jedním z předních předpokladů pro řádně fungující stát a pro posilování důvěry jednotlivců v to, že se jim dostane spravedlnosti. V účasti na tom vidím přední a důstojné poslání každého advokáta.“

více

JUDr. JAKUB HOLLMANN

„Právo je prostředkem pochopení a řešení složitých společenských vztahů. Umožňuje rozhled a znalost dané problematiky v kontextu.“

více

Mgr. ROMAN KYRAL

„Studium práva je hlavně učení se metodám myšlení. Učí nás pojmenovat a strukturovat jevy, které vidíme kolem sebe a které prožíváme, jiným jazykem.“

více

JUDr. PETR MICHAL, Ph.D.

„Právo je nástrojem, jak pochopit systém dnešní společnosti a její fungování. Dává svobodu rozhodování a orientace ve světě.“

více

JUDr. OLDŘICH ŘEHÁČEK, Ph.D.

„Dobrý právník dokáže najít cesty správné a možné a odlišit je od falešných a slepých.“

více

JUDr. PAVEL SMUTNÝ

„Advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti.“

více

Mgr. JAN SŮRA

"Naše práce nespočívá pouze v nalézání právních řešení problému, těch je vždy několik. Podstatná je schopnost vybrat z nich vhodné a správné řešení pro klienta. To bývá většinou jen jedno."

více

Mgr. JAKUB ŠTILEC

„Rozumět právu znamená rozumět mechanismům a organizaci společnosti, vztahům mezi lidmi.“

více